Niclas Malmström


Formkonst är ett enmansföretag som har arbetat i den lite udda bransch som kallas "artproducer" i cirka 30 år. 10 års studier på olika konstskolor och examen på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm har bidragit till en solid grundkunskap i hantverk och seende. Detta är kunskap som ideligen måste uppdateras för att vara relevant. 
Problemlösning och ifrågasättande för att nå resultat som jag och min uppdragsgivare blir nöjd med är alltid en prioritering.